De har också sämre hälsa än barn i övrigt och lever oftare med föräldrar som har dålig ekonomi. Statens folkhälsoinstitut har frågat knappt 1500 barn och deras föräldrar om hur de lever och mår. En tredjedel av barnen hade någon form av funktionsnedsättning.

Det visar sig vara vanligare att barn med måttliga eller svåra funktionsnedsättningar bara lever med en förälder. barnens föräldrar är oftare ensamstående och mer ekonomiskt utsatta än andra.

Skolan har en läxa att göra, anser Folkhälsoinstitutet. Idag är det tre gånger vanligare att barn med måttliga eller svåra funktionsnedsättningar mobbas jämfört med barn som inte har någon funktionsnedsättning, skriver man i rapporten.
I siffror innebär det att 16 procent av barnen med funktionsnedsättning som mobbas jämfört med sex procent bland de barn som inte har funktionsnedsättning.

Här måste skolan
bli bättre på att förebygga kränkningar, anser Statens folkhälsoinstitut.  I en debattartikel i Svenska dagbladet skriver generaldirektören Sara Wamala att barn med funktionsnedsättning bör pekas ut som en särskilt viktig grupp i skolornas planer mot kränkande behandling.
Likaså anser myndigheten att det för barnens skull är viktigt att skapa bättre ekonomiska och sociala förutsättningar för ensamstående föräldrar.

Taggar: barn och unga, utbildning, Statens folkhälsoinstitut

Text:

Kommentarer är avstängda.