En blyerspenna med bruten spetsSpecialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har frågat ansvariga inom den svenska skolan hur de ser på tillgängligheten i dagens skola och vilken utvecklingspotential de ser framöver.
SPSM har frågat om tillgängligheten ur tre olika perspektiv: fysisk tillgänglighet, val av pedagogik och den enskildes lärande.

På inget område är
tillgängligheten bra. Svaren visar att den fysiska tillgängligheten visserligen kan framstå som det minsta problemet i sammanhanget, men i praktiken är det bara lite drygt sex av tio rektorer och tjänstemän som svarar att skolan helt klart är tillgänglig idag. Sämst är situationen i förskolan, om man får tro de svarande rektorerna, medan friskolor, gymnasier och vuxenutbildning i större utsträckning är fysiskt tillgängliga.

Inför framtiden anser åtta av tio svarande att det "helt klart" finns möjlighet att göra undervisningen fysiskt tillgängligt. Det största hindret uppges vara resurser.

När det gäller val av pedagogik går åsikterna isär. Bland de ansvariga tjänstemännen i kommunerna är det bara 34 procent som tycker att skolan i dag helt klart är tillgänglig utifrån val av pedagogik. Bland rektorerna som svarat på samma fråga anser nästan hälften att skolan är tillgänglig idag. Mest positiva är rektorer på friskolor och folkhögskolor. Här tycker två tredjedelar att tillgängligheten är god.

Samtidigt verkar här finnas en hygglig utveckliingspotential. Två tredejdelar anser att det helt klart finns möjlighet att göra utbildningen tillgänglig utifrån valet av pedagogik.

Även när det gäller tillgängligheten utifrån den enskildes lärande är rektorerna något mer positiva än de ansvariga tjänstemännen. 44 procent av tjänstemännen anser att skolan helt klart är tillgänglig idag. Bland rektorerna ställer drygt hälften sig bakom samma påstående.
Också här finns förbättringsmöjligheter. Tre av fyra tillfrågade tror att det helt klart går att göra undervisningen tillgänglig utifrån den enskildes lärande.

Taggar: utbildning, tillgänglighet, SPSM

Text:

Kommentarer är avstängda.