Skolan kan bli mer tillgänglig


Dagens skola är inte tillgänglig för alla elever. Fortfarande finns stora brister i såväl fysisk som pedagogisk tillgänglighet, visar en ny undersökning.

Få skolor ber om hjälp


Skolor och habiliteringar känner inte till att de kan få hjälp med barnens datorer, menar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

De ska informera skolan tillgänglig


Kommunerna måste bli bättre på att göra skolan tillgänglig för elever med rörelsehinder. Under 2010 ska kunskapen och arbetsmetoderna förbättras i landets skolor.