Barnhänder knappar på en datorLotta Frejd, rådgivare på SPSM, jobbar med rörelsehinder, IT, och lärande i skolan. Myndighetens uppgift är att ge skolan råd och stöd kring elever med funktionsnedsättning.

En orsak till att datorer inte används tillräckligt i undervisningen är att för få skolor känner till att de kan få stöd från SPSM, tror Lotta Frejd.
– Så uppfattar jag att det fungerar här, i Mellersta regionen, säger hon.
Det är vanligt att skolan har kontakt med landstingets barn- och ungdomshabilitering, som ansvarar för elevens hjälpmedel. Men det är skolans sak att planera undervisningen och se till att eleverna har fungerande och integrerade hjälpmedel.
– Hjälpmedlet måste integreras i undervisningen annars fungerar de inte pedagogiskt.

Många elever kan
dessutom ha svårigheter i inlärnings­situationen, vilket kräver specialprogram, anpassningar och utbildning.
– Min erfarenhet är att där vi är med från början fungerar de hjälpmedel och anpassningar som behöver göras i undervisningen mycket bättre för eleven, säger Lotta Frejd. 

Läs också: Skolan är för dålig på datorer »

Den här artikeln har följande taggar:
utbildning, barn och unga, SPSM

Text:

Kommentarer är avstängda.