En tavelsudd och några kritor ligger vid en gammal hederlig "svart tavla".
Tillgänglighet är en aspekt av arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket genomför just nu en stor tillsyn där nästan en tredjedel av landets skolor kommer att granskas. Den fysiska tillgängligheten är ett av de områden som ses över.

– En bakgrund till vad vi prioriterar är vilka signaler vi får in, säger Karin Bennbom, projektledare för granskningen om varför skolan nu hamnar i myndighetens fokus.

Hot och våld, buller och dålig ventilation nämns som exempel på problem som verkar vara utbredda.

– Brister med till- och frångänglighet (att kunna komma dit och utrymma red.anm) är vi ganska säkra på att vi kommer hitta, säger Karin Bennbom som ett annat exempel.

Arbetsmiljöverket har inte möjlighet att ställa krav på exempelvis hissar och ramper, om inte ”behov finns” – det vill säga att en eller flera elever med rörelsenedsättning finns på skolan.

– Men vi försöker peka på för arbetsgivarna att ju mer tillgänglig man gör skolan desto bättre är det för alla.

Arbetsmiljöverket kommer under granskningen att genom möten med arbetsgivare och skyddsombud för elever och personal försöka få en bild av hur arbetsmiljöarbetet fungerar.

Om det skulle komma fram brister som skolan inte verkar ha någon plan för att åtgärda kan det däremot bli fråga om att göra en mer konkret inspektion. Översynen kommer inte leda till några kvantitativa resultat, eftersom den bygger på dialog.

Granskningen pågår till och med 2016 och omfattar 30 procent av landets skolor, bestående av ett representativt urval geografiskt och när det gäller privata och kommunala ägare, samt alla skolhuvudmän med fler än fem skolor.

Text:

Kommentarer är avstängda.