Hon river högskolans hinder


Svårigheter att anteckna, bära lunchbricka eller öppna dörrar med kortläsare. Seija Hiltunen ser till att studierna funkar för studenter med nedsatt rörelseförmåga.

Riksgymnasier visar låga resultat


Riksgymnasierna för elever med nedsatt rörelseförmåga har gott om resurser och personal med bra kompetens. Trots det lämnar många skolan utan att nå målen, konstaterar en statlig utredning.

Få skolor ber om hjälp


Skolor och habiliteringar känner inte till att de kan få hjälp med barnens datorer, menar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Skolan är för dålig på datorer


Rörelsehindrade elever använder datorer mindre ­i skolan än andra elever. Men när de övar att stava och räkna använder de datorn för mycket och för länge.