Utsnitt från en svensk flaggaI våras lämnade en statlig utredning förslag om att begränsa tiden för hur länge man ska få läsa Svenska för invandrade, SFI. Utredningen, "Tid för snabb, flexibel inlärning", vill bland annat att den som inte påbörjat sin svenskutbildning vid SFI inom ett år efter ankomsten ska ha förbrukat sin rätt till studier och den som antagits behåller rätten att få delta i undervisningen i högst i två år.
Efter fyra år menar man att rätten till undervisning helt ska upphöra.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, befarar i sitt remissvar att dessa begränsningar kommer att slå hårt mot kvinnor som på grund av barnafödande inte kan påbörja och avsluta sina studier inom tidsramen, liksom mot personer med funktionsnedsättning som kan behöva en längre tidsperiod.
Personer med behov av särskilt stöd måste kunna få förlängd studietid,menar DO Håkan Sandesjö.

Hela remissvaret här »

Taggar:
utbildning,

Text:

Kommentarer är avstängda.