Öka tillgängligheten till universiteten


DEBATT | Det finns fortfarande alltför många hinder för att ungdomar med funktionsnedsättning självklart ska välja att studera vid universitet och högskola, skriver Per Olof Larsson och Emma Lyrdal.

DO överklagar dagisdom


Diskrimineringsombudsmannen, DO, överklagar den friande domen mot Bromölla kommun. En viktig fråga för alla barn med funktionsnedsättning, anser DO.