Skolinspektionen har undersökt hur 28 utvalda grundsärskolor arbetar i ämnet svenska. Granskningen levererar svidande kritik: Undervisningen ligger ofta på en för enkel nivå, förväntningarna på eleverna är för låga, utmaningarna för få och det är för stor tyngdpunkt på individuellt arbete.

"Många av de granskade skolorna ger inte eleverna förutsättningar att fullt ut utveckla de förmågor som uttrycks i kursplanens mål att sträva mot i ämnet svenska. Undervisningen är mer inriktad på omsorg än att ge eleverna utmaningar som stimulerar deras kunskapsutveckling", skriver Skolinspektionen.

Myndigheten anser
att skolorna måste bli bättre på att följa elevernas kunskapsutveckling och anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov.
– Att få utveckla sin förmåga att läsa, skriva och samtala är en demokratisk rättighet för alla elever i Sverige och särskolan utgör inget undantag. Omsorg och trygghet är grundläggande, men skolan måste också jobba med kunskaperna, säger Åsa Rehnberg, projektledare på Skolinspektionen.

Den här artikeln har följande taggar:
utbildning, Skolinspektionen

Text:

Kommentarer är avstängda.