Lärare i rullstol nekas jobb


En obehörig lärare fick vikariatet. För Johan Bredberg blev det ingen jobbintervju trots att han är utbildad medieläare. Johan är övertygad om att det handlade om att han sitter i rullstol.

Gammalmodig syn på elever med rörelsehinder


Karin Westlund, tidigare förbundsordförande i DHR, funderar här över nu och då. Om skillnaden inte bara är marginell mellan att, som man gjorde förr, placera barn med funktionsnedsättningar på instiutioner och som nu neka dem tillgång till undervisning?