En leksaksmotorcykel på en lekplats.Pojkens föräldrar ville att pojken skulle gå i samma förskola som sin storasyster. Men kommunen valde istället att placera pojken i en annan förskola där det fanns ett barn med samma funktionsnedsättning.

Enligt Handikappombudsmannen, HO, brukar kommunen i möjligaste mån placera syskon på samma förskola. Likaså har man som praxis att föräldrar som tackar nej till en plats kan anmäla sig igen för att vänta på att en plats blir ledig på den förskola man vill ha.
I det här fallet har kommunen inte uppfyllt detta utan slagit fast att det bara är en förskola som kan komma på tal. Pojken har därför blivit diskriminerad på grund av sin funktionsnedsättning, menar HO.

Det är första gången som HO använder lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i domstol. Hittills har HO fått in ett 90-tal anmälningar enligt lagen som trädde i kraft i april 2006.

Torbjörn Andersson, vikarierande HandikappombudsmanI många fall är det dock svårt att få fram tillräckligt stark bevisning. Dessutom finns brister i lagstiftningen som gör det svårt att gå vidare, säger vikarierande handikappombudsman Torbjörn Andersson.
– I de ärenden där bristande tillgänglighet är den dominerande orsaken till att någon upplevt sig diskriminerad kan vi inte gå vidare sådan som lagstiftningen ser ut i dag.

Under hösten har flera
undersökningar visat att skolan inte lever upp till kravet att ge barn med rörelsehinder en likvärdig utbildning. Trots att lagen förbjuder diskriminering är det mycket vanligt att skolan brister i sin förmåga att anpassa undervisning och aktiviteter till alla elevers förutsättningar.

– Även om det har varit
ett stort intresse för den här lagen hos kommuner och skolpersonal återstår mycket arbete innan informationen når ut till alla. Här har den nya diskrimineringsombudsmannen en viktig uppgift att informera. Det här är en utmaning för hela skolsektorn, säger Torbjörn Andersson

– Upplever man att man
har blivit diskriminerad, eller är förälder till ett barn som blivit det, tycker jag att man ska göra en anmälan till Handikappombudsmannen, säger Torbjörn Andersson.

Från årsskiftet läggs Handikappombudsmannen ner och ersätts med en gemensam ombudsman för alla diskrimineringsgrunder. Från 1 januari kan man anmäla diskriminering hos den nya ombudsmanen.

Läs mer om diskriminering i skolan hos HO »

Fler artiklar om brister i skolan »

Text:

Kommentarer är avstängda.