Barn som jobbar med färg och har fått ganska mycket på händerna.Specialpedagogiska myndigheten får regeringens uppdrag att informera huvudmän och personal i skola, förskola och skolbarnomsorg om hur den fysiska tillgängligheten för barn och elever kan förbättras.

Att tillgängligheten i skolan har stora brister konstaterade Skolverket senast förra året. Myndighetens undersökning visade att nästan hälften av landets grundskolor och fyra av tio gymnasieskolor har så dålig tillgänglighet att elever med rörelsehinder får svårt att överhuvudtaget delta i undervisningen.

Dessutom visade undersökningen att den dåliga tillgängligheten begränsar möjligheten att välja skola för elever med rörelsehinder.

För att öka kunskapen om tillgänglighet får Specialpedagogiska myndigheten använda en miljon kronor till att informera om gällande lagstiftning och de skyldigheter skolan har att leva upp till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige tillträdde i början av året.

Läs mer:

Skolan utestänger barn med rörelsehinder »

Text:

Kommentarer är avstängda.