En hög med genomskinliga linjaler och gradskivor.

En obehörig lärare fick vikariatet. För Johan Bredberg blev det ingen jobbintervju trots att han är utbildad medieläare. Johan är övertygad om att det handlade om att han sitter i rullstol.

När Per Brahegymnasiet i Jönköping annonserade efter någon som kunde undervisa i exponering och utställningsdesign var Johan Bredberg en av två behöriga lärare som sökte tjänsten. Totalt var fyra personer intresserade av vikariatet på 25 procent.
Rektor Jan Birgersson och Johan Bredberg talades vid i telefon. Men de har helt olika bild av vad som sades.
– Som rektor gjorde jag en rimlig bedömning och uppfattade det så att Johan inte hade kompetens för expojobbet. En medielärare kan ha olika inriktning, precis som en språklärare kan ha kunskaper i olika språk, säger Jan Birgersson.

Enligt Johan Bredberg ändrade rektor inställning när Johan berättade att han sitter i rullstol. Intervjun som han uppfattade var på gång blev då inte längre aktuell. Rektor å sin sida menar att han frågade om Johan kunde komma förbi skolan men att Johan svarade att det var svårt eftersom han sitter i rullstol.

Johan Bredberg anmälde det som hände till Diskrimineringsombudsmannen (DO).
Eftersom han är medlem i Lärarförbundet har den fackliga organisationen förstahandsrätt att driva ärendet och har nu gjort begärt förhandling med kommunen.
– Självklart ska en behörig lärare kallas på intervju, säger Anna Thor, facklig förtroendeman på Lärarförbundet i Jönköping.

Den som fick jobbet har ämnesbehörighet men saknar behörighet i pedagogik.
Enligt Skollagen ska den anställas som har utbildning avsedd för undervisningen. Bara när det saknas behöriga sökande får undantag göras.
– Det här är djupt kränkande för Johan, det kan ju vem som helst förstå. Det finns många uppenbara tveksamheter i hur rektor agerat. Det handlar om vilka normer och värderingar vi ska arbeta efter i skolan, säger Anna Thor.

Lärarförbundet kommer att begära
skadestånd och kompensation för utebliven lön. Men det som Johan helst vill ha är en tjänst på en annan skola i Jönköpings kommun.
– Jag har sökt många jobb sedan jag tog min lärarexamen förra våren. Flera gånger har jag upplevt att jag blivit bortvald på grund av mitt funktionshinder. Men aldrig så här tydligt.

Enligt diskrimineringslagen kan Johan Bredberg inte kräva att få ett jobb, även om en domstol skulle fastslå att han diskriminerats vid tillsättningen. Arbetsgivaren kan bara dömas att betala ersättning.
–Men arbetsgivare tar sådana här anmälningar på stort allvar och  skadestånden har en avskräckande effekt, även om nivåerna kunde vara högre, säger Torbjörn Andersson, chef för arbetslivsenheten på DO.
– Jag hoppas att Johan Bredberg söker och får ett annat jobb i kommunen, säger Anna Thor på Lärarförbundet.

Text:

Kommentarer är avstängda.