Ny lärarutbildning ger ingen skola för alla


Den nya lärarutbildningen kommer inte att göra framtidens lärare bättre på att ge barn med funktionsnedsättning en god utbildning, anser företrädare för en rad ungdomsorganisationer.

De ska informera skolan tillgänglig


Kommunerna måste bli bättre på att göra skolan tillgänglig för elever med rörelsehinder. Under 2010 ska kunskapen och arbetsmetoderna förbättras i landets skolor.

Hon tar klivet ut ur boxen


Under hela livet har Helena Svensson påverkats av myndigheters beslut, om allt från assistans till färdtjänst. Nu studerar hon för att kunna påverka. Som nyvalt språkrör för Förbundet Unga Rörelsehindrade är kunskap en tillgång.

Rörelsehindrade elever stängs ute för livet


Att elever med funktionsnedsättning inte kan delta i grundskolan leder till livslång utestängning från arbetsliv och samhälle, anser Förbundet unga rörelsehindrades språkrör Daniel Pollak.