En tillgänglig skolgård utan för en ganska tillgänglig skolaIdag presenterade utbildningsminister Jan Björklund (FP) det nya förslaget till skollag. I förslaget står att
"För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas".

Några remissinstanser
har begärt att bestämmelsen ska kompletteras med krav på tillgänglighet men något sådant föreslår inte regeringen.

Den nya skollagen innebär också att en kommun har rätt att flytta en elev med stora behov av särskild stöd till annan skola av ekonomiska eller organisatoriska skäl.
Likaså kan en friskola neka elever i behov av särskilt stöd plats på sin utbildning om stödet är omfattande och elevens hemkommun inte är villig att betala extra ersättning.

Här kan du läsa hela förslaget till ny skollag »

Den här artikeln har följande taggar:
utbildning, Jan Björklund

Text:

Kommentarer är avstängda.