I förra veckan levererade Skolinspektionen en granskning av situationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolan. Resultatet visade på stora brister. Okunniga lärare, otillgängliga lokaler och bristande kommunikation inom skolan bidrar tillsammans till att elever med rörelsehinder eller annat funktionshinder ofta får en sämre undervisning än andra.

Daniel Pollak– Det är naturligtvis inte acceptabelt att alla elever inte får en likvärdig undervisning, säger Daniel Pollak, språkrör för Förbundet unga rörelsehindrade.
Bristerna i skolan lägger grunden för ett livslångt utanförskap. Det finns ett självklart samband mellan möjligheten att fullt ut ta del av undervisningen i grundskolan och förmågan att ta sig in på arbetsmarknaden i vuxen ålder, menar han.
– Kan man inte delta från början, hur ska man då kunna göra det senare i livet?

Daniel Pollak ser två grundläggande orsaker till problemen i skolan: Attityderna hos lärare och rektorer samt den bristande fysiska tillgängligheten.
En satsning på att förbättra kunskapen hos skolpersonalen tror han är en framkomlig väg för att förändra attityder och därmed få ett större engagemang i tillgänglighetsfrågor.
– De två i kombination skulle göra att allt blir mycket bättre. Nu måste skolminister Jan Björklund ta tag i situationen och få saker att fungera, säger Daniel Pollak.

Den här artikeln har följande taggar:
utbildning, tillgänglighet, daniel pollak, förbundet unga rörelsehindrade

Läs mer:

Information ska göra skolan tillgänglig »

Text:

Kommentarer är avstängda.