Kritor i en ränna under I en debattartikeli Göteborgs Posten skriver bland andra förbundet unga rörelsehindrades språkrör Helena Svensson att förslaget till ny lärarutbildning är ett hafsverk. Blivande lärare måste få mer kunskap om funktionsnedsättningar och specialpedagogik för att kunna ge funktionshindrade elever utbildning på lika villkor.

Det förslag till ny lärarutblidning som utbildningsminister Jan Björklund (FP) presenterade i torsdags bryter därmed mot både FNs barnkonvention och mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, anser debattörena.

"Det är i högsta grad viktigt att lärarna, som ska ge våra barn verktyg för livet, har utbildning i hur man upptäcker behov samt bemöter, undervisar och kommunicerar med barn med funktionsnedsättning", skriver man i artikeln och uppmanar riksdagen att öka lärarnas kunskaper om hur de ska stödja elever med funktionshinder.

Den här artikeln har följande taggar:

utbildning, Jan Björklund

Text:

Kommentarer är avstängda.