Spetsen på en gul blyerspenna.Enligt utbildningsminister Jan Björklund (fp) handlar det om en mycket liten grupp elever som har behov av anpassad skolgång fram det år de fyller 21. Enligt förslaget ska de elever som efter grundskolan inte kan gå vidare till em kommunal gymnasieskola eller gymnasiesärskola kunna stanna i specialskolan.

För att få stanna till 21 års ålder krävs att eleven har någon form av utvecklingsstörning. Övriga elever kan stanna till vårterminen det år de fyller 19.

Möjligheten att stanna i specialskolan ska gälla från höstterminen i år.

Ekeskolan är en skola för barn med synskador och ytterligare någon funktionsnedsättning som inte kan gå i kommunal grundskola eller särskola. Under den förra, socialdemokratiska regeringen fattades beslut om att stänga Ekeskolan, men den nuvarande borgerliga regeringen upphävde beslutet efter maktskiftet 2006.

Text:

Kommentarer är avstängda.