Skolminister Jan Björklund (FP) säger till Sveriges radio att kraven på friskolorna ska skärpas kraftigt jämfört med idag. Inga skolor, varken friskolor eller kommunala skolor, ska kunna vägra att ta emot en elev med omfattande rörelsehinder.

Idag är det möjligt för skolor att säga nej till elever av ekonomiska eller organisatoriska skäl. Det kan handla om att byggnaden inte är tillgänglig för en elev i rullstol eller att man inte kan erbjuda det pedagogiska stöd som krävs.
Denna möjlighet har kritiserats hårt, inte minst från handikapprörelsen.

Enligt regeringens förslag till ny skollag ska en friskola vara tvungen att ta emot en rörelsehindrad elev om kommunen står för de extra kostnaderna. Om kommunen inte vill betala ska beslutet kunna överklagas.

Extern länk:

Ekots artikel om den nya lagen »

Text:

Kommentarer är avstängda.