I början av sommaren föreslog en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet att gymnasial vuxenutbildning ska bli en rättighet först efter 25-årsdagen (DS 2009:20). Syftet med förslaget är att stimulera fler att slutföra sina studier inom den vanliga gymnasieskolan och inte som idag hoppa av gymnasiet för att sedan läsa in behörighet till högskolan på komvux.

DO Katri Linna varnar i sitt remissvar för att förslaget kan få negativa konsekvenser, bland annat för yngre personer med funktionsnedsättning. Här finns många som av olika anledningar inte klarat av att slutföra gymnasiet. Dessa bör ha en möjlighet att komplettera eller slutföra sin gymnasieutbildning så snart de önskar, skriver DO.

Text:

Kommentarer är avstängda.