Böcker i en bokhylla.Kommittén vill lägga till en bestämmelse i studiestödsförordningen som medger att funktionshindrade studenter, efter särskild prövning, ska kunna få studiemedel för heltidsstudier även om de bara studerar på deltid. Möjligheten ska finnas för den som har ett väl styrkt funktionshinder som innebär att man behöver lägga ner tid motsvarande heltid på studierna.

Redan idag fins möjligheten
att få heltidsersättning för deltidsstudier men kommittén vill att möjligheten regleras tydligare. Enligt förslaget ska Centrala studiestödsnämnden, CSN, få rätt att utfärda mer detaljerade riktlinjer för hur reglerna ska användas i praktiken.

Studenter med funktionshinder har flera andra möjligheter att beviljas undantag från reglerna om studiestöd. Till exempel kan man få förlängt tid med studiemedel om man på grund av funktionshindret inte klarar att hålla normal studietakt och det går att få delar studielånet avskrivet om man behöver längre tid än utsatt för att avsluta studierna.

Kommittén vill att dessa möjligheter ska finnas kvar även i fortsättningen men att reglerna i vissa fall ska bli tydligare och bättre stämma överens med tillämpningen.
Till exempel vill man att rätten att få förhandsbesked om förlängt studiemedel regleras i studiestödslagen. Det innebär att en student med funktionsnedsättning i förväg ska få veta om han eller hon får förlängd tid med studiemedel om det visar sig att funktionshindret gör det omöjligt att avsluta studierna på utsatt tid.¨

Här kan du läsa hela utredningsförslaget »

Läs mer:

Här finns SHTs artklar om utbildning »

Text:

Kommentarer är avstängda.