Kritor som ligger under en tavla i ett klassrumFörra året granskade myndigheten nästan tusen grundskolor runt om i landet inom ramen för den regelbundna tillsynen. Hos de allra flesta hittade man brister. Särskilt vanligt var att skolorna hade dåligt utformade planer mot kränkande behandling.
I 91 procent av planerna fanns brister som Skolinspektionen anser behöver åtgärdas.

Granskningen visar också att många skolor har problem med arbetet med särskilt stöd. Lite mer än fyra av tio grundskolor behöver vidta åtgärder för att leva upp till statens krav.

Sammantaget visar granskningarna att 82 procent av grundskolorna på olika sätt brister i arbetet med att ge alla elever en möjlighet att nå målen i skolan.

Skolinspektionens regelbundna tillsyn granskar skolornas verksamhet utifrån 40 olika bedömningspunkter för att kontrollera hur man uppfyller kraven i de styrdokument som reglerar skolan.

Här kan du läsa hela rapporten »

Den här artikeln har följande taggar:

utbildning, skolinspektionen

Text:

Kommentarer är avstängda.