DO anser att kommunen gjort sig skyldig till diskriminering av en pojke med Downs syndrom eftersom han och hans föräldrar inte fritt fick välja förskola.
Föräldrarna ville att pojken skulle gå på samma förskola som sitt äldre syskon och som även var den förskola som låg närmast hemmet. Kommunen gick inte med på detta utan placerade pojken på en förskola där det redan fanns ett annat barn med samma funktionsnedsättning. Motivet var att personalen på denna förskola redan hade kompetens om funktionsnedsättningen och att kommunens resurser på så vis kunde användas mer effektivt.

Kristianstads tingsrätt
konstaterade i mars att pojken visserligen har blivit missgynnad men man ansåg att kommunens skäl till placeringen var överordnade.
DO anser att tingsrätten har gjort en felaktig bedömning av bevisen i målet och att bevisbördan fördelats felaktigt.

Den här artikeln har följande taggar:

diskriminering, utbildning, DO

Text:

Kommentarer är avstängda.