En kock håller på med avancerad matlganinge med eld och alkoholYrkesutbildningar som anpassar sin undervisning så att personer med funktionsnedsättning ska kunna fullfölja sin utbildning ska till hösten kunna få särskilda bidrag.

Enligt ett regeringsbeslut
ska utbildningsanordnare som genom pedagogiska och fysiska anpassningar gör det möjligt för elever med funktionsnedsättning att delta i undervisningen ges bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan.
Högst fem utbildningsanordnare kan få del av stödet för högst två utbildningsomgångar vardera och maximalt kan det innebära 250 studerandeplatser.

Eftersom yrkeshögskolan idag inte har några generellt anpassade utbildningar menar regeringen att ett sådant bidrag skulle öppna möjligheterna för elever med funktionsnedsättning.
– Det har varit alldeles för svårt att studera vidare efter gymnasiesärskolan. Det är ett oacceptabelt slöseri för individen och för samhället. Vi fortsätter att öppna dörrar in till yrkeshögskoleutbildningar och andra yrkesutbildningar för personer med funktionsnedsättningar, säger biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni.

Yrkeshögskolan är kvalificerade yrkesutbildningar utformade efter arbetslivets behov. Utbildningarna är avgiftsfria och CSN-berättigade.

Taggar: utbildning

Text:

Kommentarer är avstängda.