Regeringen ger FAS uppdraget att klargöra vilken roll den tvärvetenskapliga forskningen om funktionshinder har i Sverige idag. Denna forskning, som internationellt går under namnet Disability studies, fokuserar på samhällsprocesser och mekanismer som kan hindra personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället.

Regeringen tror att
denna forskning fortfarande är relativt outvecklad i Sverige och vill därför ha en samlad bild för att se om den behöver stimuleras i framtiden. Kartläggningen ska vara klar 1 december i år.

Den här artikeln har följande taggar:
disability studies, forskning

Text:

Kommentarer är avstängda.