Jörgen LundälvFunktionshinderforskaren Jörgen Lundälv vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet ska undersöka hur tillgänglighetsfrågor beskrivs av journalister och skribenter.
Han ska dels undersöka bilden av tillgängligheten i de tidningar som ges ut inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Dels ska han studera hur Göteborgsposten har behandlat frågan under de senaste tio åren.
– Jag ska titta på hur rapporteringen ser ut. Vad är det man skriver om och hur beskriver journalisterna tillgängligheten? Jag ska också titta på vilka sociala konstruktioner som finns i tillgänglighetsrapporteringen och hur tillgängligheten beskrivs ur ett genusperspektiv, säger Jörgen Lundälv.
Dessutom ska personer som har funktionsnedsättning själva få berätta hur de upplever rapporteringen.

En utgångspunkt för hela granskningen är att studera hur man har använt information från den tillgänglighetsdatabas som byggts upp av Västra Götalandsregionen.
– I tillgänglighetsdatabasen har man samlat in mycket information om bristande tillgänglighet och där finns också förslag på åtgärder. Det är intressant att ta reda på i vilken utsträckning media använder den informationen.

Varför är det här viktigt?
– Det är väldigt viktigt eftersom media idag är en stark kraft i samhället som beskriver och berättar om verkligheten. Media har också möjlighet att kritiskt granska arbetet med tillgänglighet.
– Resultatet av den här studien är intressant för såväl beslutsfattare i regionen som brukare och journalister och skribenter, säger Jörgen Lundälv.

Studien ska slutredovisas i december 2012.

Den här artikeln har följande taggar:
forskning, media, Jörgen Lundälv

Text:

Kommentarer är avstängda.