Tillgängligheten begravs i snön


DEBATT | Kommunernas skäl att hålla igen på snöröjningskostnaderna strider mot det tillgängliga samhället och att alla ska kunna ta sig fram, skriver Jörgen Lundälv.

Samlat stöd kan ge jobb till funktionshindrade


DEBATT | Slå samman arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassa till en lokal enhet som ansvarar för att personer med funktionshinder får jobb, skriver Per-Olof Larsson och Jörgen Lundälv, forskare vid Göteborgs universitet .