Debattvinjett med bild på Jörgen LundälvDet finns goda skäl att snöröja ordentligt på trottoarerna och sanda ordentligt. Alla ska nämligen kunna ta sig fram. Dålig snöröjning kan medföra att personer som annars är isolerade blir totalt innestängda i sina hem. Kommunernas skäl att hålla igen på snöröjningskostnaderna strider mot det tillgängliga samhället och att alla ska kunna ta sig fram.
 
Flera medier har under senare tid uppmärksammat hur snöröjningen fungerar i praktiken. Mediebevakningen har handlat om oskottade trottoarer och handikapparkeringar som är svårtillgängliga. När det snöar rikligt i kommunerna ser gatuansvariga ökade kostnader för snöröjning och bortforsling av snöbergen. För att hålla igen sina kostnader låter flera kommuner ansenliga snöhögar finnas kvar i trafikmiljöerna. Dessa gör det inte bara svårt för människor att kunna ta sig fram.
 
Snöskottning och snöfria trottoarer, handikapparkeringar o.s.v. är inte bara en fråga om att avlägsna snö från en yta. Det handlar om att tusentals äldre personer och personer med funktionsnedsättningar ska kunna förflytta sig utomhus. Vi lever idag i ett senior- och äldresamhälle där den äldre generationen är betydande. Krav på att kunna förflytta sig i trafiken har visat sig vara stor.

Många äldre människor idag vill till exempel fortsätta att köra bil för att uppnå frihet. De har lång erfarenhet av bilkörning och därmed genomgått ett livslångt lärande i såväl trafiksäkerhet som att vara goda förebilder i vägtrafiken. Att kunna ta sig fram i samhället är viktigt. Och det måste kunna ske på ett betryggande sätt. Risken att skadas vid en promenad på en isig eller oskottad väg måste ses som betydande. Inom hälso- och sjukvården är det heller ingen nyhet med akuta skador i samband med fallolyckor hos äldre. År efter år drabbas ett stort antal personer och deras familjer när en äldre närstående faller handlöst till marken.

Trots att vi vet om skaderiskerna ser vi ändå miljöer t.ex. trottoarer som inte skottas eller sandas. Varför är det så? Kommunerna men även privata fastighetsägare borde ta ett betydligt större ansvar för snöröjning än vad som är fallet idag. Det finns flera bortförklaringar som att man har blivit tagen på sängen av hastigt snöfall till att budgeten inte rymmer mer snöröjningar.
Enligt min mening finns det stora vinster för samhället om man snöröjer och sandar mer. Färre skador ger mindre kostnader för hälso- och sjukvården. En annan vinst handlar om att miljöer blir mer tillgängliga. Sverige skulle kunna bli ett föregångsland i tillgänglighetsfrågor under vintertid om man angrep dessa problem på ett annat sätt än vad som är fallet idag. Effektiv snöröjning och sandning är något som alla har något att vinna på.

Jörgen Lundälv är universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet.

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, äldre, Jörgen Lundälv

Text:

Kommentarer är avstängda.