Händer som häller en penna och ett papperIdag redovisar Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, en kartläggning av hur svenska myndigheter jobbar med att anställa personer med funktionsnedsättning. Den visar att staten som arbetsgivare fortfarande har en bit kvar innan man kan betraktas som en förebild på arbetsmarknaden.

Sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har minskat under ett drygt decennium och statens roll som förebild för andra arbetsgivare har påtalats under lika lång tid.
Ändå är det bara lite drygt hälften av de myndigheter som har svarat på Handisams enkät (263 stycken) som känner till att de har minst en anställd med funktionsnedsättning som har behov av någon form av anpassning av arbetet eller arbetsplatsen.

Och bland de myndigheter som gjorde nyanställningar under 2010 var det bara 14 procent som tog in en person med något behov av anpassningar av arbetsplatsen.
Maria LarssonDetta är en för låg siffra anser barn- och äldreminsiter Maria Larsson (KD), som har beställt undersökningen från Handisam. I en debattartikel i Dagens nyheter skriver hon att den offentliga sektorn kan bättre.
“Staten, landstingen och kommunerna behöver ta ett ökat ansvar. Andelen anställda personer med funktionsnedsättning måste öka i hela den offentliga sektorn”, skriver Maria Larsson.

I rapporten lyfter Handisam även fram exempel på vad myndigheterna kan göra för att förbättra situationen. Man har närmare studerat hur tio olika myndigheter arbetar med frågan och konstaterar att det finns en mängd insatser som har betydelse.

Bland annat är det
viktigt att chefer och ledning är engagerade i frågan och visar vägen på myndigheten. Andra insatser som påverkar viljan att anställa personer med funktionsnedsättning är utbildning av personalen i frågor som rör diskriminering, ett aktivt arbete med att göra lokaler tillgängliga och att ett funktionshinderperspektiv lyfts in i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Flera myndigheter som har anställt personer med funktionsnedsättning är positiva till att använda praktik som en inkörsport till arbetsplatsen. Dessutom håller de fram vikten av att ha ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samhall.
Rapporten visar också att de myndigheter som en gång har anställt personer med funktionsnedsättning är mer benägna att göra det igen.

Taggar: arbete, Handisam, Maria Larsson

Fredrik Granath
Läs mer:
Blogg Fredrik Granath: » Visa mig myndigheternas verkliga ovilja att anställa funktionshindrade så kan vi snacka sedan «

Text:

Kommentarer är avstängda.