Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, ska på uppdrag av regeringen utveckla ett sammanhållet system för att "beskriva, följa upp och analysera utvecklingen och genomslaget av funktionshinderspolitiken".
Uppdraget aviserades redan när strategin presenterades i somras men nu har regeringen formellt satt det på pränt.

Strategin för funktionshinderpolitiken sträcker sig fram till 2016 och ska enligt regeringen göra arbetet mer konkret och mätbart än vad tidigare insatser på området har varit. En bärande del i strategin är årlig uppföljning av utvecklingen. 17 myndigheter ska i mars varje år lämna en rapport över utvecklingen inom sitt område. Dessa ska sedan sammanställas och analyseras av Handisam som ska ge en övergripande bild av utvecklingen och funktionshinderpolitikens genomslag.

Handisam ska också komplettera myndigheternas bild av utvecklingen genom att ha dialog med människor med olika typer av funktionsnedsättning. Dialogen ska även hållas med  företrädare för funktionshindersorganisationer och andra berörda aktörer, skriver regeringen.

Dessutom ska Handisam tillsammans med SCB utveckla ett system för att beskriva och analysera utvecklingen av levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning över tid. Data om levnadsvillkoren ska regelbundet publiceras på webben.

Här hittar du hela uppdraget »

Taggar: funktionshinderstrategin, Handisam

Text:

Kommentarer är avstängda.