Nya myndighetens uppmaning till regeringen


Visst, det rör på sig, men det går alldeles för långsamt. Så sammanfattar Myndigheten för delaktighet läget i funktionshinderpolitiken och lämnar tio förslag på hur utvecklingen kan skyndas på.

Därför når inte Arbetsförmedlingen målen


Utvecklingen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning fortsätter att se dyster ut: allt fler skrivs in på Arbetsförmedlingen, men en lägre andel kommer ut i jobb eller utbildning. Trots det väljer myndigheten att se ljust på läget.

Ministern: Vi måste hjälpas åt


Tillgänglighetsarbetet går för långsamt. Det konstaterade Maria Larsson i ett tal på torsdagen. Men hon riktade ingen skarp kritik åt något håll utan valde att fokusera på möjligheter.

Handisam: Oroande utveckling


Det går för långsamt att uppnå funktionshinderpolitiska mål och 9 av 22 myndigheter redovisar inga mätbara resultat. Det visar Handisam i en rapport i dag.

Handisam: Mer insatser behövs


Vissa myndigheter behöver skärpa upp sitt arbete inom strategin för funktionshinderpolitiken, anser Anna Dahlberg, projektledare för uppföljningen hos Handisam, i en SHT-intervju.