Från 1 februari nästa år ska kommuner kunna söka bidrag för att inventera tillgängligheten i hyres- och bostadsrätter. Det är ett delmål i regeringens funktionshinderstrategi att fler kommuner ska se över tillgängligheten, men under 2012 gjorde bara 35 kommuner en sådan inventering.

I regeringens strategi för funktionshinderpolitiken, som gäller fram till 2016 finns ett delmål om att fler kommuner ska ha undersökt tillgängligheten i sitt flerbostadsbestånd, alltså hyres- och bostadsrätter. Under 2011 och 2012 var det bara runt 12 procent av kommunerna som genomförde en sådan inventering. Nu är tanken att de ska få en morot i form av ekonomiska bidrag för att komma igång med det här arbetet under 2014 och 2015.

Förordningen från regeringen, som kom i slutet av november, innebär att kommuner kan söka statsbidrag på upp till 500 000 kronor för att genomföra en inventering av tillgängligheten.

– Man vill ju få mer att hända på området. Det vi har fått höra när Boverket har tittat på frågan är att kommunerna inte anser sig ha resurser för det här inom sina ordinarie budgetar, säger Annika Gottberg, departemenssekreterare på Socialdepartementet som har varit med och tagit fram förordningen.

Parallellt med möjligheten för kommunerna att söka stöd arbetar den samordnande myndigheten på området, Boverket, med en handbok som ska uppmuntra kommunerna att inventera tillgängligheten. Boken är tänkt att komma ut i januari.

– Tänker man tillgänglighet tänker man hiss, och det är ju en av många förbättringsåtgärder man kan göra, men det är olyckligtvis också den dyraste. Det vi vill göra med handboken är att säga att det inte bara handlar om att få loss massa pengar för att bygga hiss, utan att man kan arbeta med tillgänglighet på många sätt, säger Andreas Johansen som är samordnare för funktionshinderfrågor på Boverket.

Han nämner bostadsförmedling som exempel på ett område där kommuner kan effektivisera sitt arbete till följd av tillgänglighetsinventering, utan att det innebär dyra anpassningskostnader.

Möjligheten för kommuner att söka bidrag för att inventera tillgänglighet är tänkt att gälla från 1 februari 2014. I samband med införandet kommer Boverket informera kommunerna om stödet.

Text:

Kommentarer är avstängda.