Anna Dahlberg
Anna Dahlberg, Handisam

Vissa myndigheter behöver skärpa upp sitt arbete inom strategin för funktionshinderpolitiken, anser Anna Dahlberg, projektledare för uppföljningen hos Handisam, i en SHT-intervju.

Vad kan du säga om innehållet i återrapporteringarna hittills?

– Det är ganska varierande resultat. Det finns ju nästan ingen förändring än så länge. Bara i ambitionsnivå i att redovisa ett regeringsuppdrag ser det ganska olika ut, och det beror nog på att man inte prioriterar de här frågorna, säger Anna Dahberg.

Om myndigheter inte är så ambitiösa i sina redovisningar av uppdraget: är det myndighetens eget ansvar eller beror det på vilka signaler som kommer från regeringen?

– Både och tror jag. Om regeringen verkligen trycker på om att det här är viktigt så arbetar ju myndigheterna efter det.

Bland de rapporter som SHT har tagit del av har vissa tydliga kvantitativa mätningar av tillgänglighet, och andra saknar det helt. Hur ser ni på det?

– Om man inte kvantifierar saker går det ju inte för oss att göra en jämförelse. På skolområdet har man ju tagit ett beslut om att man inte ska registrera personer med funktionsnedsättning, men mycket av deras uppdrag handlar om att kompetensutveckla personer, och där borde man kunna kvantifiera mer.

Har ni några exempel på myndigheter som arbetar på ett bra sätt med de här frågorna?

– Arbetsmiljöverket tycker vi har gjort ett omtag under det här året som har gjort att man har fått med det här mycket mer i sin ordinarie verksamhet. Socialstyrelsen har till exempel granskat cancervården för personer som har LSS-insatser jämfört med andra i befolkningen. Vi tycker att det är bra att de samkör olika uppgifter och undersöker samband.

Vilka insatser behövs för att tillgänglighetsarbetet ska bli bättre?

– Det handlar om efterfrågan från departementen, och ännu mer stöd från vår sida till de strategiska myndigheterna. Det är klart att det behövs resurser också för att genomföra saker.

Vad måste till nu inför det fortsatta arbetet med strategin?

– Vissa behöver skärpa upp sig. Och nu behövs det mer insatser för att få resultat. Även bland de som gör redovisningen bra så har det inte fått resultat för personer med funktionsnedsättning.

Fakta:

Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken löper från 2011 till 2016.

Varje år den 15 mars rapporterar de 22 strategiska myndigheterna inom olika områden om hur långt de har kommit i arbetet för ökad tillgänglighet.

Den 15 maj lägger Handisam fram en rapport om läget i funktionshinderpolitiken och presenterar en sammanställning av de strategiska myndigheternas arbete.

Text:

Kommentarer är avstängda.