Personer som har stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, löper en fördubblad risk att dö i cancer jämfört med personer utan funktionsnedsättning. För kvinnor med bröstcancer är risken att dö 70 procent högre för den som har en funktionsnedsättning, och den här gruppen får också sin diagnos i ett senare skede än andra kvinnor. Det här visar siffor i Socialstyrelsens Lägesrapport 2013, som handlar om tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sverige.

– Det här kan ses som ett extremt tydligt exempel på ojämlikheten inom vården. Och det här är saker som det går att åtgärda, säger Karin Flyckt, samordnare för funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen till SHT.

Några svar på varför den här gruppen får sin diagnos senare, vilket troligen är en bidragande faktor till den ökade dödligheten, har Socialstyrelsen inte än.

– Det kan handla om processen att komma iväg. Det är inte helt omöjligt att det handlar om tillgänglighet, att man inte kan ta sig till lokalerna där mammografin finns eller att informationen inte är anpassad till den här gruppen, säger Karin Flyckt.

Men hon tycker att det är förvånande att det ser ut som det gör med bröstcancerdiagnoserna.

– Man tänker att gruppen som har stöd enligt LSS har ett tätt samarbete med socialtjänsten, som borde kunna stötta så att de här personerna kommer iväg på mammografi.

Varför har ni särskilt undersökt gruppen med bröstcancer?

– Det är flera orsaker. Att vi har tittat på cancer överlag beror på att är en sjukdom som drabbar alla, med eller utan funktionsnedsättning, och då blir det lätt att jämföra de här olika patientgrupperna. När det gäller bröstcancer finns det mammografi som alla blir kallade till, och det gör det möjligt att jämföra när olika patienter får sin diagnos.

I nästa skede kommer Socialstyrelsen att gå vidare med att undersöka skillnader när det gäller till exempel strokepatienter. De ska också bryta ned gruppen personer med funktionsnedsättning i olika undergrupper och diagnoser för att få bättre svar på varför skillnaderna när det gäller sjukdomar ser ut som de gör.

Text:

Kommentarer är avstängda.