Frågevinjett. Ett frågetecken på röd bakgrund.Hej! Jag är arkitekt och har en fråga om dörrar och mått. Vi brukar rita innerdörrar så att det finns ett fritt mått om 250 mm från utsida karm till vägg (fritt utrymme framför dörr om 1800 mm). Detta är den regel som gäller enligt svensk standard om jag förstått det rätt.

Läste i bygg ikapp att man helst skulle ha 700 mm från dörrhandtag till vägg för att en rullstolsburen person skulle kunna öppna dörren? Det är ju betydligt mer, så brukar vi inte rita. Jag undrar då om man som rullstolsburen verkligen kommer åt att öppna de dörrar vi brukar rita in? Förmodat att man har god rörlighet i armar.

Tacksam för svar.
Linda

Svarsvinjett. En pil på grön bakgrund.Hej Linda, Kan tyvärr inte uttala mig om den svenska standarden, då DHR inte har tillgång till den. Oftast brukar DHR hänvisa till BBR gällande mått och utformning. De anger också 700mm från vägg för manöverdon. Tolkar att även dörrhandtag räknas som manöverdon. Svaret på din fråga blir således nej, en person med funktionsnedsättning kommer inte åt att öppna de dörrar ni brukar rita in.

Om ni anser att det råder skillnader mellan Boverkets byggregler och svensk standard, som påverkar tydligheten vid byggnation och utformning, är det viktigt att ni uppmärksammar Boverket om det. På så sätt kan regelverken revideras och bli tydligare.

Karolina Celinska
Ombudsman DHR

Text:

Kommentarer är avstängda.