Lika rätt till en god död


Rätten till bra vård i livets slutskede ska bli likvärdig oavsett var i landet man bor. Det skriver socialminister Göran Hägglund i en debattartikel.

DHR: Inte liv till varje pris


Värderingar om livskvalitet får inte avgöra om en livsuppehållande behandling ska avbrytas. Passiv dödshjälp är dock okej i vissa situationer, anser De handikappades riksförbund, DHR.