En röd ros som slokande närmar sig livets slut.En arbetsgrupp inom rådet har i ett och ett halvt års sid arbetat med frågan om vård i livets slutskede. Arbetet har resulterat i ett antal punkter som man anser behöver vidare belysning i en offentlig diskussion. Bland handlar det om förutsättningarna för läkare att ge aktiv dödshjälp. Gruppen använder förvisso inte termen dödshjälp utan talar istället om "självvalt livsslut".

Gruppen anser det finns
vissa obotliga sjukdomar där läkare på begäran av patienten ska få  skriva ut en dos läkemedel som gör det möjligt för patienten att ta sitt liv. En sådan förskrivning ska innan den verkställs granskas av ytterligare en läkare.

En stor majoritet av det
medicinsk-etiska rådets ledamöter står bakom detta förslag. Några ledamöter ifrågasätter dock om det går att lita på att patientens viljeyttring inte påverkas av anhöriga eller om patienten själv intalar sig att han eller hon är en belastning för sin omgivning.
Minoriteten pekar också på svårigheterna att förklara hur hjälp till självvalt livsslut förhåller sig till samhällets insatser att förhindra självmord.

Flera ledamöter i rådet
anser också att en läkare aktivt, i vissa mycket speciella situationer, ska kunna hjälpa en person att avsluta sitt liv. Det kan handla om en person som är kapabel att fatta beslut men som inte själv kan ta en dödlig dos läkemedel eller om ett spädbarn som lider av en mycket smärtsam, obotlig och dödlig sjukdom.
Rådets majoritet delar inte denna uppfattning, men man tycker ändå att frågan behöver komma upp till diskussion.

Rådet lägger också fram en rad frågor som man anser behöver belysas. Bland annat handlar det om hur tilliten till sjukvården påverkas av om möjlighet till läkarhjälp vid självvalt dödsslut införs.

Läs hela skrivelsen hos medicinsk-etiska rådet »

Text:

Kommentarer är avstängda.