I morgon debatterar riksdagen regeringens förslag om en ny lag för så kallade valfrihetssystem inom vård och omsorg. Den nya lagen gör det möjligt för kommunerna att släppa in privata aktörer i omsorgen utan att använda offentlig upphandling. Sedan är det upp till brukaren att välja vem som ska utföra de tjänster som kommunen beviljar. Det kan handla om hemtjänst eller särskilt boende för äldre.

Almega anser emellertid att valfriheten kan utökas betydligt längre än så. I en rapport som presenterades på tisdagen analyserar organisationen de olika modeller för valfrihet som provas på olika nivåer i samhället.
Redan nu provas alternativa lösningar inom till exempel arbetsförmedling, rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning. Men för att fullt ut kunna införa valfrihet på dessa områden behöver den nya lagen utvidgas, anser Almega.

Totalt räknar Almega med
att att två tredjedelar av verksamheten i kommuner och landsting skulle kunna öppnas för kundval. En marknad som är värd åtskilliga miljarder för intresseorganisationens medlemmar. Om även staten inför fritt val i sin verksamhet skulle marknaden för valfrihetssystem omsätta sammanlagt 450 miljarder kronor per år.

Läs SHTs tidigare artiklar om Lagen om valfrihetssystem:
Ny lag ska ge ökad valfrihet i hemtjänsten »

Ny lag öppnar för valfrihet i hemtjänsten »
Oppositionsnej till ny valfrihetslag »

Läs Almegas rapport (pdf) »

Text:

Kommentarer är avstängda.