LO vill skrota LOV


Företag verksamma inom den offentligt finansierade välfärdssektorn ska inte få ta ut mer än bara en liten vinst, anser den fackliga centralorganisationen.

Fler kommuner inför LOV


Antalet kommuner som infört valfrihetssystem enligt LOV ökar. Idag finns det i 129 kommuner och ytterligare 42 kommuner har beslutat om att LOV ska införas.

Obligatorisk valfrihet i hemtjänsten


Lagen om valfrihetssystem, LOV, kan bli obligatorisk att använda för landets kommuner. Regeringen vill öppna hemtjänst och omsorg för fler privata aktörer.

Följderna av LOV granskas


Konkurrensverket ska undersöka hur konkurrensen fungerar när kommunerna använder Lagen om valfrihetssystem, LOV.

Oklart om LOV gett ökad valfrihet


Två år efter att lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes är det inte säkert att valfriheten för användarna, av till exempel hemtjänst, har ökat.