Träfigur bland färgkort ser ut att ha svårt att välja.Tanken med LOV är att få en mångfald av olika utförare inom vården och omsorgen genom att kommunerna öppnar hemtjänst, vård och äldreomsorg för privata företag eller ideella aktörer. Företagen erbjuder sina tjänster till de kommuninvånare som är berättigade till någon omvårdnadsinsats. De får sedan betalt enligt en given ersättning som kommunen har bestämt.

Men i många kommuner
fortsätter kommunen själv att erbjuda sina tjänster till medborgarna vid sidan av de privata bolagen. Konkurrensverket har nu fått regeringens uppdrag att titta på hur detta påverkar konkurrensen på marknaden.

Myndigheten ska även undersöka vilka möjligheter nya företag har att etablera sig på marknaden och om LOV har lett till ökad mångfald av utförare.

Taggar: LOV, hemtjänst

Text:

Kommentarer är avstängda.