Fler kommuner inför LOV


Antalet kommuner som infört valfrihetssystem enligt LOV ökar. Idag finns det i 129 kommuner och ytterligare 42 kommuner har beslutat om att LOV ska införas.

Obligatorisk valfrihet i hemtjänsten


Lagen om valfrihetssystem, LOV, kan bli obligatorisk att använda för landets kommuner. Regeringen vill öppna hemtjänst och omsorg för fler privata aktörer.

Så många har hemtjänst


Antalet personer med funktionsnedsättning under 65 år som har hemtjänst har ökat något, men mest ökar insatsen boendestöd.

Följderna av LOV granskas


Konkurrensverket ska undersöka hur konkurrensen fungerar när kommunerna använder Lagen om valfrihetssystem, LOV.

Oklart om LOV gett ökad valfrihet


Två år efter att lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes är det inte säkert att valfriheten för användarna, av till exempel hemtjänst, har ökat.