Ökningen störst bland personer med funktionsnedsättning under 65 år. Men även bland äldre ökar andelen privata utförare.

2007 var 13 procent av hemtjänsttimmarna utförda av andra privata företag, 2012 var siffran 29 procent, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

I oktober förra året hade 21 000 personer under 65 år hemtjänst. Totalt fick de 530 000 timmar beviljade. Nästan 154 000 timmar utfördes av privata aktörer.

Även bland hemtjänstanvändare över 65 år ökar andelen privata utförare under de senaste åren. Här har ökningen inte gått lika snabbt. I oktober förra året utfördes 23 procent av timmarna av privata företag, att jämför a med 13 procent 2007.

Text:

Kommentarer är avstängda.