Inte ens hälften av de som har funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har ett arbete. Och allra värst är läget bland kvinnor, visar Arbetsförmedlingens senaste lägesrapport.
I Sverige uppger 800 000 personer mellan 16 och 64 år att de har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Av dessa har bara 44 procent ett arbete, visar en stor undersökning som Statistiska centralbyrån gjort för Arbetsförmedlingen.
Sammanlagt 26 000 personer har svarat på frågor om funktionsförmåga och arbetssituation.

Undersökningen som är gjord under sista kvartalet 2012 visar att nedsatt rörelseförmåga är den vanligaste funktionsnedsättningen bland de vars arbetsförmåga är nedsatt. Nio av tio personer i gruppen anser att deras arbetsförmåga är nedsatt.

Samtidigt finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors situation på arbetsmarknaden. Män har i betydligt högre grad anställning eller eget företag. Samtidigt är det betydligt vanligare att kvinnor är långtidssjukskrivna eller deltidsarbetande.
Bland kvinnor med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är det bara 39 procent som har arbete jämfört med något mer än hälften av männen.

Undersökningen visar också att de som har en funktionsnedsättning som inte medför nedsatt arbetsförmåga har en sysselsättning som motsvarar befolkningen totalt. Dock kommer man inte upp i samma siffror som den del av befolkningen som inte har funktionsnedsättning gör.

Text:

Kommentarer är avstängda.