Stora svårigheter på arbetsmarknaden


Jobbchanserna har ökat men arbetslösa med funktionsnedsättning kommer att möta stora svårigheter att snabbt få jobb, spår Arbetsförmedlingen i en ny prognos.

Därför når inte Arbetsförmedlingen målen


Utvecklingen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning fortsätter att se dyster ut: allt fler skrivs in på Arbetsförmedlingen, men en lägre andel kommer ut i jobb eller utbildning. Trots det väljer myndigheten att se ljust på läget.

Hon startar egen arbetsförmedling


Med ”Funkisförmedingen” får Växjö en särskild arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning, driven av en ideell förening. Enligt initiativtagaren Pia Hammargren handlar det om att svara upp mot ett samhällsbehov.

Vägen mot jobbet


Ung, arbetslös och med en rörelsenedsättning. Det är förutsättningar som innebär många hinder i dagens Sverige. SHT har under ett halvår följt två unga personer, Nathalie Nordlund och Malin Lundström på deras väg mot ­arbetsmarknaden.

Fler unga lämnar arbetslöshet


Fler med funktionsnedsättning går från arbetslöshet till anställning eller reguljär utbildning. Men det totala antalet inskrivna hos arbetsförmedlingen fortsätter att öka

Fler dystra arbetsmarknadssiffror


Inte ens hälften av de som har funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har ett arbete. Och allra värst är läget bland kvinnor, visar Arbetsförmedlingens senaste lägesrapport.

Kategoriserad och särbehandlad


KRÖNIKA | I mötet med arbetsförmedlingen var mina egna tankar, förmågor, erfarenhet och initiativkraft var tämligen ointressanta, skriver Camilla Nordgren.