Porträtt av Pia Hammargren
Pia Hammargren

Med ”Funkisförmedingen” får Växjö en särskild arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning, driven av en ideell förening. Enligt initiativtagaren Pia Hammargren handlar det om att svara upp mot ett samhällsbehov.

– Många med funktionsnedsättning behöver komma närmare arbetsmarknaden på olika sätt. Att vi kallar det arbetsförmedling låter lite som att vi ska skapa en myndighet, men det är inte det vi ska göra. Vi ska vara en aktör som ligger kant i kant med olika myndigheter och organisationer där vi hjälper till och slussar folk vidare och där man kan få hjälp att se sitt helhetsbehov för att komma ut på arbetsmarknaden.

Kan man inte göra det hos den statliga arbetsförmedlingen?

– Jo, men vi ska gå in och komplettera. Till exempel kan det handla om att ge stöd till personer som funkar bra på jobbet men som kan ha svårt att komma till jobbet. Då kan vi gå in och titta på hela situationen. Det kanske är så att man behöver färdtjänst till jobbet eller ledsagning och då kan vi ge stöd i diskussioner med olika myndigheter.

Funkisförmedingen startar som ett treårigt projekt med finansiering från Allmänna arvsfonden. Inledningsvis är verksamheten begränsad till Kronobergs län men enligt planerna ska den på sikt omfattar hela landet. Funkisförmedlingen kommer att samarbeta med myndigheterna. Såväl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan finns med som medaktörer i projektet.

Pia Hammargren menar att det finns mycket som föreningslivet kan tillföra i jakten på arbete och inkludering i arbetslivet.

– Det handlar mycket om nätverk och kontakter, men vi ser också att vi kan jobba mitt i processen; mot arbetsgivare, mot myndigheter och mot olika organisationer, men framför allt med individen i centrum. Vi har ju inte det stora byråkratiska maskineri som många myndigheter måste ta hänsyn till.

– Vi kan också ta hänsyn till de mjuka värdena. Allt måste inte vara mätbart, vi kan också titta på vad det betyder att få en sysselsättning eller att bryta en isolering eller att utöka sitt nätverk.

– En annan viktig aspekt är att det här kommer att byggas av personer som själva har en funktionsnedsättning. Jag känner starkt för det här på ett personligt plan, säger Pia Hammargren.

Hur ska ni arbeta konkret?

– Vi kommer delvis att jobba med vara en lots in i arbetslivet. Men det ska också vara möjligt att komma till oss för att testa arbetsförmågan. Vi kommer att jobba mot olika myndigheter och arbetsgivare. Just nu gör vi research för det här i ett helt annat projekt.

Ser du ingen risk med att en särskild arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning skiljer ut gruppen från resten av arbetsmarknaden?

– Jo, men jag ser att det är det behovet som finns idag och det är det vi kan göra för att inkludera alla på arbetsmarknaden. Jag ser det inte som en särlösning idag. Det finns paralleller till diskussionen om kvotering – det är något som behövs för att skapa ett samhälle där vi alla är inkluderade.

Funkisförmedlingens målgrupp är i första hand personer mellan 18 och 40 år. Totalt räknar man med ungefär 200 deltagare per år. Formellt startar verksamheten den 1 juli i år men det dröjer ytterligare något år innan Pia Hammargren räknar med att förmedla några jobb.

– Det första året kommer vi att jobba med nätverkande, sätta metoder och förädla den informationen vi har fått fram genom förstudien. Men självklart går det att kontakta oss om man är intresserad av projektet.

Text:

Kommentarer är avstängda.