En skylt med arbetsförmedlingens logotyp
Foto: Arbetsförmedlingen

Antalet personer med funktionsnedsättning som går från arbetslöshet till anställning eller reguljär utbildning har ökat. Men det totala antalet inskrivna hos arbetsförmedlingen fortsätter att öka.

Mellan maj och augusti i år lämnade 19 700 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga arbetslöshet för någon form av arbete eller utbildning. Det är lite mer än  1000 fler än under samma period förra året, visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

I siffrorna ingår såväl de som har fått arbete, med eller utan stöd, som de som har påbörjat studier vid en reguljär utbildning. Enligt Arbetsförmedlingen står unga under 30 år för en stor del av ökningen. Här gick över 900 fler till arbete eller studier under perioden. Samtidigt har det totala antalet unga med funktionsnedsättning ökat hos Arbetsförmedingen. I augusti var mer än 36 000 personer inskrivna hos myndigheten vilket är en ökning med nästan 20 procent jämfört med augusti 2012.

Totalt var 194 000 personer med funktionsnedsättning inskrivna hos Arbetsförmedlingen i augusti. Det motsvarar nästan var tredje arbetssökande. I gruppen ingår dock 90000 personer som har anställning med och utan lönestöd. Antalet arbetslösa i gruppen var 80000 personer.

 

Text:

Kommentarer är avstängda.