Sedan alliansregeringen sjösatte lagen om valfrihetssystem, LOV, 2009 har staten lockat de kommuner som använder lagen inom hemtjänst och äldreomsorg med ekonomiska stimulanser.
Nu kan det bli stopp på det. Regeringen ger en utredare uppdraget att undersöka om LOV ska bli obligatorisk för kommunerna, skrev barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) på DNs debattsida i helgen.

LOV bygger på att kommunerna öppnar äldre- och funktionshinderomsorg för privata aktörer. Till ett givet pris får de erbjuda kommuninvånarna sina tjänster. Den som har fått till exempel hemtjänst beviljat får sedan själv välja vilket utförare som ska göra jobbet.
Alla företag som ställer upp på kommunens villkor får vara med i systemet. Tanken är att dåliga aktörer ska sorteras bort av användarna.

Idag är det runt
170 kommuner som har infört, eller har fattat beslut om att införa LOV i någon del av kommunens omsorg. Men det finns kommuner som har sagt nej till LOV. Dessa kan alltså nu bli tvingade att tänka om.

Utredningen om att göra LOV obligatorisk ska vara klar i januari 2014 och kommer med all sannolikhet att kasta bränsle på debatten om vinster i välfärden.

Taggar: LOV, Maria Larsson, hemtjänst

Text:

Kommentarer är avstängda.