Uppslutningen runt LOV har ändå varit ganska stor bland kommunerna. 153 av Sveriges kommuner har hittills beslutat om eller infört valfrihetssystem visar en uppföljning från Socialstyrelsen.
77 000 personer har idag möjlighet att välja via ett valfrihetssystem i hemtjänsten. Av dessa har närmare 40 procent valt privat utförare.

Men ännu är det för tidigt för att se om detta har påverkat de enskilda personernas faktiska valfrihet och livskvalitet, menar Socialstyrelsen. Dock visar årets uppföljning att LOV kan göra att kommunerna tvingas analysera kostnadsläge, effektivitet och kvalitet i sina egna verksamheter bättre än tidigare.
I de kommuner som infört LOV har man även fått företag som profilerar sig inom olika områden, till exempel genom att erbjuda personal som talar annat språk.

Under två år har Socialstyrelsen beviljat stimulansbidrag för att kommuner ska utreda möjligheterna att införa valfrihetssystem och av 212 kommuner har 153 beslutat eller infört valfrihet i hemtjänsten.
Under nästa år ska Socialstyrelsen granska LOV ur "patient- och befolkningsperspektiv". Då kommer även frågan om man får tillräcklig information för att kunna göra val att undersökas.

Den här artikeln har följande taggar:
LOV, Socialstyrelsen, hemtjänst

Text:

Kommentarer är avstängda.