Socialstyrelsen har samlat in statistik för hur personer med funktionsnedsättning i ålder 0 till 64 år beviljas insatser enligt Socialtjänstlagen. Förutom hemtjänst handlar det bland annat om särskilt boende och boendestöd. Siffrorna visar vilka insatser som var beviljade av kommunerna 1 april 2011.

Totalt var det närmare 47000 personer med funktionsnedsättning under 65 år som hade någon form av insats enligt Socialtjänstlagen. Hemtjänst är den vanligaste insatsen. 16700 personer var beviljade hemtjänst i april förra året. Det är en ökning med 100 personer jämfört med mätningen ett halvår tidigare.
Merparten av användarna var beviljade mindre än 25 timmar i månaden.

Den instats som ökar mest är boendestöd, en insats som bland annat ges till personer med psykiska funktionnedsättningar. 1 april fick 16500 personer boendestöd. Det är en ökning med 1400 personer (9 procent) jämfört med december 2010.

Taggar: socialtjänstlagen, hemtjänst, socialstyrelsen

Text:

Kommentarer är avstängda.