Så många har hemtjänst


Antalet personer med funktionsnedsättning under 65 år som har hemtjänst har ökat något, men mest ökar insatsen boendestöd.

Ledsagning varierar stort i landet


Stora skillnader i den ledsagning som landets kommuner ger visar kartläggning från Socialstyrelsen. Dessutom är det svårt att hitta personal till verksamheten.

Rörelsehindrad nekas pappaledighet


Benny Holmström vill vara pappaledig för att ta hand om sitt barn. Men Eskilstuna kommun vill inte ställa upp med hjälp utan tycker att barnets mamma kan ta hela föräldraledigheten.